Profesionální zpracování kalkulací Vám pomůže optimalizovat skladbu výroby a maximalizovat tak zisk!

Okruhy odborného poradenství v oblasti zpracování kalkulací:

  • účtový rozvrh

členění nákladů a výnosů v návaznosti na zpracování a použití kalkulací

  • ekonomická struktura středisek

vazba na zpracování a použití kalkulací (účetní střediska – rozpočtová střediska – kalkulační střediska – výrobní střediska)

  • struktura kalkulací

definice struktury kalkulačního vzorce (kalkulace úplných či neúplných nákladů)

  • kalkulační jednice

detailní výrobky (výkony), skupiny výrobků, reprezentanti

  • rozvrhování nepřímých nákladů na kalkulační jednice

rozvrhové základny, rozvrhová kritéria

  • operativní evidence

možnosti využití operativní evidence pro výpočet výsledných kalkulací, způsob korekce rozdílů mezi účetním stavem a operativní evidencí

  • metodika zpracování kalkulací

předběžné, výsledné, cenové kalkulace, kalkulace příspěvku na úhradu, kalkulace dle dílčích činností (metoda ABC)