Nezařazené

Roboti jako pomocníci v medicíně


Robotová konstrukce
·         probíhá neustálým vývojem, aby mohl stále lépe provozovat úkony.
·         Například statický rehabilitační robot, robot vyvinutý pro invazivní operace. Jiné druhy robota slouží k podávání nástrojů chirurga. 
·         Hojně využívaný je robotový kolový podvozek pro kolečkové křeslo sloužící jako invalidní vozík.
·         Roboti fungují na vyhodnoceném signálu ze snímače, na základě kterého se „rozhodnou“, jak mají pracovat.
 ambulance v nemocnici
V robotech je umístěno velké množství dat,
·         které se porovnávají s příslušnými softwary.
·         Mezi neméně důležité robotické vynálezy patří invazivní sondy, které vnikají do lidského těla. Vysílají informace o vnitřním stavu a mohou být formou obrázků či ultrazvukových vln.
·         K laparoskopii (řez v břišní dutině) patří roboti neodmyslitelně také. Dovolují pohled na operace zevnitř pomocí kamerové sondy.
·         Rentgen je řízen počítačově a snímá čipy promítané na rentgenovou desku. Na rozdíl od lékaře robotům nevadí rentgenové záření.
·         Roboti trvale zakotvili i v laboratořích při chemických analýzách, když dokázali analyzovat vložené látky.
 chirurgická operace
Robotika a chirurgie
·         Robotika a chirurgie má pravděpodobně nejužší vazbu.
·         Proč se práce chirurga robotem vůbec nahrazuje? Výhodou je naprostá eliminace třesu rukou či náhlý svalový záškub nebo únava chirurga.
·         Dále menší potřebný vstup do pacientova těla či ztráta krve. Rána se poté lépe hojí, nevznikají tak velké jizvy a tím pádem je pacient rychleji vyléčen a propuštěn do domácí léčby.
·         Tím může být sníženo riziko infekce a komplikací po operaci. Mnoho pacientů má ulehčeno i při následné rehabilitaci.
 K operacím Da Vinci
·         Pro lékařské operace je vytvořen robotický systém daVinci, jehož základem je mechanismus, který řídí počítač a ovládá chirurg.
·         Ten sedí u konzole poblíž pacienta a vidí, jak robot funguje. Optický systém mu umožňuje trojrozměrný obraz, takže se fakticky nachází přímo v pacientově těle. Obraz má tak vysoké rozlišení, že není možné, aby docházelo k chybě či zkreslení.
·          Naopak si chirurg může obraz až několikrát zvětšit, aby viděl i ty nejniternější detaily.  3D pohled mu lépe přiblíží ponoření nástrojů uvnitř pacientova těla a polohu orgánů.
·         Robotické ramena se mohou vytočit o 360 °, což není s lidskou rukou možné provést.
·         Výhodou je také to, že je celý průběh operace zaznamenáván a později je možnost se k operaci skrz záznam vrátit a vyhodnotit případné nedostatky.
·         Má po tomto výčtu systém daVinci nějaké nevýhody? Krom té, že operace je nákladnější, prozatím žádnou.
·         V České republice jsou doposud pouze tři stroje na robotickém systému daVinci. .      
lékař při vyšetření
My Spoon
·         Speciální robotické ruky My Spoon pomáhají nemohoucím lidem jíst. Ti pouze používají joystick k manipulaci.
·         Není-li použití joysticku možné, přednastaví se robot a zastavuje se vždy v určitých pozicích.