Nezařazené

Kvalitní rozvod elektřiny

Dáte-li se do rekonstrukce bydlení nebo se chystáte stavět dům, věnujte pozornost rozvodům elektrické energie. Při rekonstrukci můžete nalézt rozvody elektřiny v katastrofálním a zastaralém stavu, zvlášť pokud jste se rozhodli zrekonstruovat starý dům nebo byt. Ponecháte-li rozvody ve stávajícím stavu, vystavujete se riziku požáru nebo v lepším případě vyhoření elektrospotřebičů.
plazmatická koule

V případě zavedení nových rozvodů se rozhodně nepouštějte do práce sami. Práce s elektrickým proudem je nebezpečná a patří opravdu jen do rukou odborníka. Nehledě na skutečnost, že budete muset předložit projektovou dokumentaci a jako zpětnou vazbu obdržíte revizní zprávu. Rozvedení elektřiny je nutné realizovat podle platných ČSN. Proto je lepší zadat tuto odbornou práci elektrikářům, kteří předepsané normy znají.

Než se pustíte do realizace samotného rozvodu u novostavby, čekají vás některé legislativní úkony. V prvé řadě budete muset požádat o připojení některého z distributorů elektrické energie. Žádost si podáte písemně a 30 dnů si počkáte na obdržení smlouvy o dodávce elektrické energie. Po té vám bude nainstalován elektroměr a tím jste postoupili o krok dále. Teď už vás čeká jenom samotný rozvod. Musíte si dobře rozmyslet, kde všude budete rozvody instalovat. Spočítejte si rozsah vypínačů a zásuvek . Například v kuchyni jich budete potřebovat dostatek, abyste mohli využívat více kuchyňských spotřebičů najednou. Představte si, kam budete potřebovat umístit elektrické spotřebiče a kolik jich budete přibližně mít. Důležitý bude také počet vypínačů.
elektrické vedení

Abyste nějakou korunu ušetřili, a jste-li manuálně zruční, můžete si drážky na rozvody kabelů připravit sami, pak už raději nechte vše na odbornících. Budete mít jistotu, že vaše elektro rozvody jsou bezpečné.