Zvyšte efektivnost a hospodárnost svých činností a maximaluzujte tak svůj zisk!

Okruhy odborného poradenství v oblasti efektivnost a hospodárnost činností:

  • analýza dodavatelů

vyhodnocení trendů v oblasti nákupních cen a objemů spotřeb, analýza zásobování, podklady pro jednání o cenách

  • analýza odběratelů

vyhodnocení trendů v oblasti dosahovaných cen a objemů prodeje, analýza pohledávek – hodnocení platební morálky, podklady pro tvorbu cenové politiky

  • ekonomická struktura středisek

definování středisek pro účely rozborů (rozborová střediska)

  • aktivní vyhodnocení rozpočtu nákladů a výnosů

zohlednění skutečného objemu a sortimentu výroby (výkonů) -> definování „čistého“ vlivu cen a měrných spotřeb (v oblasti variabilních nákladů)

  • optimalizace výrobního sortimentu

určení pořadí výhodnosti jednotlivých výrobků na základě kalkulace příspěvku na úhradu

V rámci těchto jednotlivých okruhů jsme Vám připraveni poskytnout komplexní servis, díky kterému budete schopni efektivněji vést svou společnost a učinit jednotlivé firemní činnosti a postupy hospodárnějšími.