Poskytujeme svým klientům odbornou pomoc při zajišťování controllingových činností:

 • provedení analýzy stávajících controllingových činností
 • doporučení ke zdokonalení stávajícího systému controllingu
 • návrh, zpracování a aplikace metodiky pro zajištění controllingu
 • návrh náplně reportingu dle požadavků vedení společnosti
 • řešení dílčích problémů ekonomického řízení
 • analýza stávajících informačních systémů
 • odborná školení

Rovněž nabízíme outsourcing dílčích controllingových činností :

 • zpracování rozpočtů nákladů a výnosů
 • zpracování kalkulací – plánových, cenových, operativních, výsledných
 • pravidelný reporting
 • analýza nákladů
 • provádění rozborů pomocí analýzy odchylek
 • rozbory ekonomických výsledků

Pro podrobnější seznámení s našimi službami vyberte, prosím, oblast poradenství, která vás zajímá: