Manažerské účetnictví (management accounting) je určeno především vedoucím pracovníkům a vlastníkům společností.  Je praktické, účelné a jako účetní systém je konstruováno a upraveno pro potřeby konkrétního uživatele.

Jeho hlavní cílem je podpora manažerských rozhodnutí a modelování variant budoucího vývoje.

Pohled Manažerského účetnictví zohledňuje alternativní využití vlastního kapitálu vloženého do zásob, vlastních pozemků, výrobních prostor apod.

Základem manažerského účetnicví a controllingu je tzv. Nákladové účetnictví, jehož úkolem je sledovat náklady podle specifické struktury a útvarů společnosti s cílem stanovit co nejpřesnější výsledky hospodaření jednotlivých útvarů (hospodářských středisek).

V současné době se začíná rozvíjet další fáze Manažerského účetnicví a controllingu tzv. Management nákladů. Jeho cílem je dát vedoucím pracovníkům nástroje a metody, které by umožňovaly aktivní ovlivňování nákladů s orientací na budoucnost.

Pro koho je školení určeno?

Pro vedoucí pracovníky a manažery společností, majitele-jednatele malých a středních společností, pracovníky controllingových a rozpočtových oddělení a všechny manažery, kteří potřebují rozlišit účetní a ekonomický výsledek hospodaření společnosti a díky tomu se efektivněji rozhodovat a řídit společnost.

Co je obsahem školení?

 • Definování požadavků vlastníků podniku, jeho zákazníků a zaměstnanců
 • Definice Manažerského účetnictví a controllingu
 • Hlavní úlohy controlingu
 • Rozdíly mezi manažerským a finančním účetnictvím
 • Úprava účetního hospodářského výsledku na  ekonomický hospodářský výsledek
 • Struktura podniku a její vliv na controlling
 • Organizační začlenění cotnrollingu v podnikové struktuře
 • Role controllera
 • Controlling v malých podnicích
 • Controlling ve středních a velkých podnicích
 • Controling v procesních a výrobních organizacích
 • Controlling v projektově orientovaných organizacích
 • Plánování nákladů a výnosů
 • Metody rozvrhování režijních nákladů na jednotlivá hospodářská střediska
 • Metody sestavení kalkulací výrobků a služeb
 • Metody rozvrhování režijních nákladů na jednotlivé výrobky, procesy a činnosti
 • Kalkulace pomocí Cost Drivers
 • Kalkulace metodou ABC
 • Využití metody Balanced Scorecard (BSC) v podnikovém rozhodování
 • Manažerské výkaznictví
 • Manažerské informační systémy
 • Problematika výběru a implementace Manažerských informačních systémů