Obecné informace o školeních >>

Varianty kalkulace nákladů:

1. Kalkulace nákladů výrobků dle receptur a kusovníků

2. Kalkulace nákladů činností (služeb)

1. Kalkulace nákladů výrobků dle receptur a kusovníků

Možno vybírat z těchto hlavních témat:

 • Zpřesnění účetních, controllingových a operativních informačních systémů pro potřeby rozkrytí skutečné rentability jednotlivých výrobků. Příklady z praxe na zpřesnění stávajících a doplnění chybějících informací v těchto systémech bez zásadního zvýšení nákladů na jejich pořízení.

 • Předvedení možností sestavování rozpočtů nepřímých nákladů na základě „Výchozí základny“ (účetní skutečnost, očekávaná skutečnost, minulá varianta rozpočtu) a definované struktury předpokládaných (řízených) vlivů.

 • Možnosti výpočtu plánových kalkulací pro potřeby finančního účetnictví (oceňování vlastních zásob) a pro potřeby manažerského řízení a rozhodování (započtení vlivu kalkulačních nákladů).

 • Strategie výpočtu cenových kalkulací se zaměřením na přímé odbytové náklady, rabaty a kalkulační náklady.

 • Metodika výpočtu výsledných kalkulací na základě informací z účetního systému, z operativní evidence a z plánových kalkulací.

 • Vyhodnocování dosažené skutečnosti pomocí tzv. Pružného rozpočtu, ve kterém jsou plánované variabilní náklady a výnosy přepočteny na dosažený skutečný objem výroby, případně i na skutečnou skladbu výrobků.

 • Metodika hodnocení dosažených variabilních nákladů pomocí odchylek objemu a skladby výroby, cen a měrných spotřeb jednotlivých vstupů.

 • Metodické a praktické možnosti alokace nepřímých (režijních) nákladů.

 • Možnosti zajištění přeměny nepřímého nákladu na přímý a tím zpřesnění výpočtu kalkulací.

 • Řešení problematiky účtování nákladů a výnosů na hlavní činnost a vedlejší činnosti v rámci jednoho účetních střediska.

 • Praktické možnosti využití metody ABC (Activity Based Costing).

 • Sestavování časových bilancí hlavních vlastních strojních a pracovních kapacit a jejich vyhodnocování, především pak z pohledu prostojů.

2. Kalkulace nákladů činností (služeb)

Možno vybírat z těchto hlavních témat:

 • Zpřesnění účetních, controllingových a operativních informačních systémů pro potřeby rozkrytí skutečné rentability jednotlivých činností. Příklady z praxe na zpřesnění stávajících a doplnění chybějících informací v těchto systémech bez zásadního zvýšení nákladů na jejich pořízení.

 • Předvedení možností sestavování rozpočtů nepřímých nákladů na základě „Výchozí základny“ (účetní skutečnost, očekávaná skutečnost, minulá varianta rozpočtu) a definované struktury předpokládaných (řízených) vlivů.

 • Možnosti výpočtu plánových kalkulací pro potřeby finančního účetnictví (oceňování nedokončené výroby) a pro potřeby manažerského řízení a rozhodování (započtení vlivu kalkulačních nákladů).

 • Strategie výpočtu cenových kalkulací se zaměřením na přímé odbytové náklady a kalkulační náklady.

 • Metodika výpočtu výsledných kalkulací na základě informací z účetního systému a z operativní evidence.

 • Vyhodnocování dosažené skutečnosti pomocí tzv. Pružného rozpočtu, ve kterém jsou plánované variabilní náklady a výnosy přepočteny na dosažený skutečný objem jednotlivých činností, případně i na jejich skutečnou skladbu.

 • Metodika hodnocení dosažených variabilních nákladů pomocí odchylek objemu a skladby činností, cen a měrných spotřeb jednotlivých vstupů.

 • Metodické a praktické možnosti alokace nepřímých (režijních) nákladů.

 • Možnosti zajištění přeměny nepřímého nákladu na přímý a tím zpřesnění výpočtu kalkulací.

 • Řešení problematiky účtování nákladů a výnosů na hlavní činnost a vedlejší činnosti v rámci jednoho účetních střediska.

 • Praktické možnosti využití metody ABC (Activity Based Costing).

 • Sestavování časových bilancí hlavních vlastních strojních a pracovních kapacit a jejich vyhodnocování, především pak z pohledu prostojů.