Obecné informace o školeních >>

Ekonomika podniku pro manažery a provozní pracovníky

Možno vybírat z těchto hlavních témat:

 • Jaké jsou přirozené a logické požadavky majitele, zaměstnanců, managementu, dodavatelů, odběratelů a banky. Jak tyto rozdílné požadavky řešit.

 • Jak provozní činnosti ovlivňují rentabilitu a cash flow společnosti. (časové prodlevy při dodání podkladů pro fakturaci, dohodnuté nevýhodné předací podmínky se subdodavateli, nedostatečná průběžná kontrola plnění subdodávek, obrátka zásob, nepohyblivé zásoby, nízké využití vlastních strojních a pracovních kapacit, poškozování dobrého jména společnosti apod.).

 • Náležitosti dokladů z pohledu účetních a daňových předpisů a z pohledu potřeb controllingu.

 • Základní principy a pravidla finančního, daňového a manažerského účetnictví.

 • Možnosti praktického využití informací z Výsledovky, Rozvahy a Cash flow v manažerském rozhodování a řízení.

 • Zásady pro zvýšení využitelnosti účetních, controllingových a výrobních informačních systémů pro efektivní manažerské rozhodování a řízení. Příklady z praxe na zpřesnění stávajících a doplnění chybějících informací v těchto systémech bez zásadního zvýšení nákladů na jejich pořízení.

 • Hospodářský výsledek z pohledu manažerského účetnictví. Cílem je vysvětlení ekonomických důvodů nutného snížení účetního hospodářského výsledku především o vliv kalkulačních úroků a kalkulačního nájemného.

 • Základy ekonomiky podniku, podnikání a řešení efektivnosti podniku.

 • Praktické informace o jednotlivých podnikových činnostech a o možnostech plánování, sledování a hodnocení výroby, zakázek a poskytovaných služeb.

 • Způsoby rozkrytí skutečné rentability výrobků a činností (produktů) a možnosti řešení nerentabilnosti některých produktů v období současné krize, tj. v období nevyužitých vlastních kapacit.

 • Základní pojmy a principy controllingu a jeho přínosu pro manažerské řízení a rozhodování. Seznámení s možnými přínosy jednotlivých oblastí controllingu a jejich využití v provozní praxi.

 • Současné možnosti zavedení a využívání controllingu ve všech hlavních podnikových činnostech pro potřeby manažerského řízení.

 • Praktické příklady řešení a přínosů výrobního controllingu v provozní praxi. Seznámení s jednotlivými aspekty výrobního controllingu, především pak s metodikou evidence a vyhodnocování prostojů vlastních strojních i pracovních kapacit.