Obecné informace o školeních >>

Ekonomika staveb pro stavbyvedoucí a mistry

Možno vybírat z těchto hlavních témat:

  • Činnosti stavbyvedoucích a mistrů, které mohou negativně ovlivnit efektivnost a Cash Flow zakázek. (např. dohodnuté nevýhodné předací podmínky se subdodavateli, nedostatečná průběžná kontrola plnění subdodávek, nezajištění podkladů pro účtování nákladů přímo na konkrétní zakázku, nedostatečné využívání milníků k identifikaci začínajících problémů, zbytečná zdržení při předávání podkladů pro fakturaci předaného díla, nízké využití vlastních strojních a pracovních kapacit, poškozování dobrého jména společnosti apod.).

  • Náležitosti dokladů z pohledu účetních a daňových předpisů a z pohledu potřeb controllingu.

  • Základní principy a pravidla finančního, daňového a manažerského účetnictví.

  • Základní pojmy a principy projektového controllingu a jeho přínosu pro řízení stavebních zakázek.

  • Zásady pro zvýšení využitelnosti účetních, controllingových a zakázkových informačních systémů pro efektivní řízení zakázek. Příklady z praxe na zpřesnění stávajících a doplnění chybějících informací v těchto systémech bez zásadního zvýšení nákladů na jejich pořízení.

  • Řízení stavební zakázky z pohledu tlaku na zkrácení času, snížení nákladů a zvýšení jakosti stavebních zakázek.

  • Nabídková a výrobní příprava staveb jako důležitá podmínka řízení zakázky (základní informace o stavbě, technicko-ekonomický rozbor zakázky, režim financování, platební kalendář, výrobní kalkulace, časové plány, milníky apod.).

  • Operativní plánování a řízení stavebních zakázek a jejich vyhodnocování pomocí tzv. „Výrobních faktur“ (přepočtený plán zakázek dle skutečného objemu plnění).

  • Možnosti průběžné kontroly ekonomické struktury rozpracovanosti stavební zakázky porovnáváním zbývajícího podílu objemu prací a zbývajícího podílu plánovaných finančních prostředků.

  • Závěrečné ekonomické vyhodnocení stavební zakázky pomocí odchylek.