Programový modul ROZPOČET byl vytvořen pro rychlou a snadnou tvorbu (modelování) plánů nákladů a výnosů, především jako náhrada „excelovských“ řešení. Na rozdíl od řešení v MS Excelu umožňuje tento programový modul nesrovnatelně rychlejší a jednodušší zpracování rozpočtů nejen středních společností, ale především velkých společností včetně holdingových.

Programový modul ROZPOČET je určen pro společnosti, které sice používají různé účetní informační systémy včetně IS SAP, avšak k sestavování různých variant plánů (rozpočtů) používají MS Excel nebo jiný software, který není přímo určen pro sestavování plánů. Pro potřeby vyhodnocování rozpočtů (skutečnosti) pak do svých informačních systémů převádí z MS Excelu až schválenou konečnou verzi rozpočtu.

V kombinaci s tímto modulem je možno využít modul HODNOCENÍ ROZPOČTU, který umožňuje tvorbu tiskových sestav (reportů) v libovolném členění řádků a sloupců za více období.

Výhody programového modulu ROZPOČET:

  • Výrazně snižuje časovou náročnost přípravy, tvorby, modelování, kontroly a schvalování jednotlivých verzí Rozpočtu a minimalizuje chybovost zpracování.
  • Dovoluje sestavovat „Rychlý rozpočet“ za společnost celkem současně s automatickou tvorbou „Detailního rozpočtu“ na střediska  a účty dle zvolené rozvrhové základy (např. skutečnosti).
  • Umožňuje plánování pomocí vlivů proti zvolené výchozí základně (skutečnost, forecast…) a to jak v detailu za účet a středisko, tak i za skupiny účtů a středisek.
  • Lze jej využít i k tvorbě výhledů (forecastů), v tomto případě se vlivy týkají pouze zbývajících měsíců do konce období.
  • Program umí rozvrhovat (alokovat) společné náklady (např. správní režii) na jednotlivá nákladová střediska dle libovolné rozvrhové základny, která může vycházet z hodnot uvedených v rozpočtu (např. mzdové náklady) nebo z dodatečně definovaného klíče.
  • Umožňuje současné zpracování rozpočtu až ve třech měnách nebo kurzových úrovních.
  • Uživateli umožňuje jednoduchou a rychlou tvorbu tiskových sestav s libovolným obsahem řádků a sloupců.

Podrobný popis produktu naleznete zde: Rozpočet.pdf

Galerie:

1. Tvorba ročního plánu

2. Agregace analytických účtů

3. Úpravy výnosů a nákladů 1

4. Úprava výnosů a nákladů 2

5. Hromadné plánování