Programový modul OBECNÝ ROZBOR je určen k provádění analýz jakýchkoliv databází jak ve výrobních společnostech s obsáhlým sortimentem výrobků, tak v obchodních společnostech zabývajících se nákupem a prodejem širokého spektra zboží (např. pro potřeby ekonomických a finančních rozborů). Tento programový modul je velmi účinný zvláště ve společnostech, které ročně zpracovávají tisíce až statisíce přijatých a vydaných faktur, zakázek, materiálových čísel, kusovníků, receptur apod.

Pokud společnost nemá k dispozici aplikace postavené na tzv. OLAP technologiích a jejich modifikacích, pak ve většině případů k těmto účelům používá „excelovské“ kontingenční tabulky.

A právě pro tyto zákazníky je určen program OBECNÝ ROZBOR, jehož cílem je být cenově výrazně dostupnější než OLAP řešení a zároveň poskytnout stávajícím uživatelům kontingenčních tabulek mnohem výkonnější a uživatelsky přívětivější nástroj.

Výhody programového modulu OBECNÝ ROZBOR:

  • Zpracování velkého množství dat, které je v MS Excelu neproveditelné nebo časově příliš náročné.

  • Zpracování dat za libovolné množství období a jejich porovnání se zvoleným obdobím.

  • Možnost definování a uložení tiskových sestav a rozborů, ke kterým pak uživatel jednoduše přistupuje.

  • Jednoduché filtrování zobrazovaných položek a možnost uložit si takto nadefinované filtry.

  • Jednoduchá změna období, za které data porovnáváme např. v rámci měsíců nebo i několika dnů.

  • Spojování několika databází za účelem společných analýz.

  • Doplňování chybějících informací pomocí číselníků (např. názvů výrobků dle označení výrobků).

  • Rozšíření databáze o dodatečné agregace (např. SKP, Skupiny dodavatelů, Skupiny odběratelů).

  • Ochrana dat v databázi před nechtěným zásahem uživatele.

  • V případě serverového řešení mohou k přednastaveným sestavám/rozborům přistupovat i uživatelé bez znalosti tvorby těchto rozborů.

Podrobný popis produktu naleznete zde: Rozbor nákupu a prodeje.pdf