Business

Ubytování v hotelu Mikulov, v kraji vinic, přírodních krás a kulturních památek


BÅ™eclavsko je právem považováno za turisticky atraktivní oblast, kterou by byla Å¡koda ponechat bez povÅ¡imnutí. Možná také patříte k tÄ›m, co radÄ›ji vycestují v létÄ› k moÅ™i, než se vydat jen za humna, tam, kde se domluvíte plynulou ÄeÅ¡tinou, ovÅ¡em právÄ› naÅ¡e zemÄ› patří k nejrozmanitÄ›jším a nejmalebnÄ›jším, což je dáno její výjimeÄnou polohou v EvropÄ›. NepÅ™evládají tu navíc žádné extrémy – ani vysoké horské Å¡títy, což je typické pro Å výcarsko a Rakousko, ani rozsáhlá plochá nížina jako v MaÄarsku Äi v Polsku. KromÄ› moÅ™e tu ale najdete opravdu vÅ¡e.

zámek Mikulov

V každém kraji, v každém okrese je množství historických památek a přírodních krás, takže rozhodně nelze tvrdit, že se v České republice budete na dovolené nudit. Platí to kupříkladu jak o Krušných horách a Českomoravské vrchovině, tak i o břeclavském regionu.

Břeclavsko – to jsou vinice, Pálava, Nové Mlýny a zámek Lednice

Ubytování v hotelu Mikulov nebo v blízkosti zámku Lednice s veÅ¡kerým komfortem lze pojmout mnoha způsoby. Tím nejÄastÄ›jším je prohlídka Lednicko-valtického areálu a jednoho z nejzajímavÄ›jších zámků s pÅ™ilehlým skleníkem exotických dÅ™evin ve stÅ™ední EvropÄ›. Svým kouzlem se zámek Lednice vyrovná Hluboké nad Vltavou, ostatnÄ›, obÄ› stavby vznikaly pÅ™ibližnÄ› ve stejné dobÄ› a ve shodném duchu pÅ™echodu empíru do období romantismu, kdy se prolínaly dvÄ› epochy pÅ™ipomínající starovÄ›ké Řecko a monumentální stÅ™edovÄ›kou gotiku.

Pavlovské vrchy

KromÄ› úchvatné architektury vás tu jistÄ› okouzlí přírodní krásy. Vyplatí se usednout na sedlo bicyklu a vydat se k Pavlovským vrchům, k novomlýnské pÅ™ehradní nádrži, a prohlédnout si krajinný park v podobÄ›, v jaké jej tu zanechali na konci druhé svÄ›tové války LichtenÅ¡tejnové. Lednicko-valtický areál zdobí Å™ada romantických staveb a svou rozlohou pÅ™ibližnÄ› tří stovek ÄtvereÄních kilometrů se Å™adí na pÅ™ední místa ve svÄ›tÄ›. Je tu krásnÄ› v každé roÄní dobÄ›, můžete tu naÄerpat spoustu energie vzhledem k tomu, že tu nejsou žádné ruÅ¡ivé vlivy průmyslové výroby, ani pÅ™elidnÄ›ných mÄ›stských aglomerací.