Kultura

Mezinárodní soutěž

Dějištěm letošního ročníku měla být v letošním roce Ukrajina. Přestože v loňském roce se stal vítězem ukrajinský zpěvák a podle pravidel této soutěže měla být následující pořádající země právě Ukrajina, přetrvávající válečný stav na tomto území to znemožňuje. Proto štafetu převzala Velká Británie, která nabídla pořadatelství letošního ročníku Eurovize 2023 na svém území. Do konce léta bude Evropskou vysílací unií zveřejněno jak místo, tak seznamy pořadatelů. Kteří plánují i touto cestou vyjádřit Ukrajině podporu. Rovněž se chystají změnit některá pravidla soutěže. Na výběr finalistů již nebude mít velký vliv odborná komise. Posílená role hlasujících bude stejná pro fanoušky z celého světa. I ty, kteří žijí mimo soutěžící národy. Za Českou republiku bude v letošním ročníku usilovat o účast pět hudebníků.

Hudební soutěž

Ze kterých se vybere jeden, který bude naši zemi reprezentovat. Velká cena Eurovize patří od roku 1956 k nejdéle vysílaným a rovněž nejsledovanějším nesportovním programem na světě. Kdy k televizním obrazovkám usedá v průměru neuvěřitelných sto osmdesát tisíc diváků. Jednou z podmínek pro účast v soutěži je členství v Evropské vysílací radě. Česká republika tuto podmínku splňuje – jak Česká televize, tak Český rozhlas. Tím, že každou zemi zastupuje pouze jeden interpret s jednou soutěžní písní, hodně záleží na výběru v domácím finálovém kole.

Soutěžící zpěvák

Vybraný interpret se poté zúčastní mezinárodního finále, ve kterém zazpívá svoji píseň v živém televizním přenosu. A diváci celého světa prostřednictvím hlasování rozhodnou o novém vítězi. Do výběru jsou rovněž zapojeny národní poroty, které už od letošního roku nebudou mít na pořadí tak velký vliv jako doposud. Pravidla jsou rovněž neúprosná v tom, že diváci nesmí hlasovat pro favorita své země. Což má soutěžícím nastolit stejné podmínky. V roce 2000 byla Velká cena Eurovize poprvé vysílána přes internet. Čímž se počet hlasujících podstatně zvýšil. Připravována je i americká verze této soutěže. Probíhající na území Spojených států amerických.