Optimalizované plánování výroby Vám pomůže zvýšit využití výrobní kapacity!

Okruhy odborného poradenství v oblasti plánování výroby:

  • ekonomická struktura středisek

vazba na zpracování plánu výroby (střediska a fáze výroby – výrobní agregáty)

  • struktura plánu výroby

měsíční nebo denní časová, materiálová a energetická bilance výroby

  • výrobní jednice

detailní výrobky, skupiny výrobků, reprezentanti

  • operativní plánování výroby

upřesnění původních měsíčních plánů výroby

  • metodika sestavování časových, materiálových a energetických bilancí

režim provozování výrobních agregátů, předávky mezi výrobními agregáty, sklady polotovarů, rozpracovanosti a hotových výrobků

  • problematika bilancování výrobních odpadů

komplexní systém bilancování vratných odpadů s důrazem na odpady znovu využívané jako vlastní materiálové vstupy

  • analýza využití výrobních kapacit

definování úzkých míst

  • aktualizace technicko-hospodářských norem