Společnost ATACO consulting, spol. s r.o. vznikla počátkem roku 1996 vyčleněním ze společnosti ATACO, spol. s r.o.. Naši odborníci mají dlouholeté praktické zkušenosti jak s metodickým řešením, tak se samotnou realizací controllingových činností v oblastech:

  • zpracování rozpočtů a plánových kalkulací
  • výpočtu výsledných a cenových kalkulací
  • provádění rozborů pomocí analýzy odchylek
  • ostatních činností spojených s řízením nákladů a výnosů

Naše společnost se specializuje na zavádění a udržování controllingu výnosů a nákladů. V rámci ekonomického poradenství spolupracujeme se svými klienty při navrhování, implementaci a aplikaci informačního systému pro controlling v oblasti řízení zisku.

Pro provádění controllingu nákladů a výnosů nabízíme vlastní integrovaný informační systém ATACALC® včetně odborné pomoci při jeho zavádění. V případě klientů s již zavedeným informačním systémem poskytujeme odborné poradenství včetně softwarové podpory používaného systému.

Know-how společnosti se využívá v podmínkách různých výrobních i obchodních společností, ale také v oblasti služeb, a to jak na úrovni provozů a závodů, tak na úrovni top managementu společností.