Efektivnost investic

Obecné informace o školeních >>

Možno vybírat z těchto hlavních témat:

  • příprava podkladů investičního rozhodování

  • hodnocení výnosnosti investic – výpočet výnosů (resp. peněžních příjmů), které investice za dobu své existence přinese a nákladů, které její pořízení a provoz vyvolá

  • stanovení rizikovosti dané investice

  • určení doby splacení – stanovení rychlosti přeměny investice zpět do peněžní formy, určení stupně likvidity

  • metody stanovení efektivnosti investic – hodnocení investic pomocí statických a dynamických metod, využití ukazatele EVA

  • výpočet Čisté současné hodnoty investice (Net Present Value of Investment)

  • stanovení Vnitřního výnosového procenta investice (Internal Rate of Return – IRR)

  • výpočet Doby návratnosti investice (Pay back Metod)

  • výpočet Rentability investice (Return on Investment – ROI)