Organizace potřebuje správné lidi a lidé potřebují správné znalosti.

Nepodceňujte firemní školení!

Firemní školení – okruhy:

Firemní školení provádíme v rámci celé České a Slovenské republiky a mohou být jedno nebo vícedenní. Školení mohou probíhat buď přímo u zákazníka, nebo ve vhodných pronajatých prostorách.

Organizace a náplň firemního školení vychází z konkrétních požadavků dané společnosti a z jejího zaměření. Školení mají interaktivní podobu a jsou zaměřena na ukázky řešení v praxi, které vychází z osobních zkušeností lektorů a z jejich praktických znalostí ekonomické a technologické problematiky hutní, strojní, chemické, energetické, potravinářské a stavební výroby a ze znalostí ekonomické a provozní problematiky údržby a dopravy. Lektoři současně působí i jako vysokoškolští učitelé ekonomických předmětů.

Naší speciální nabídkou v rámci Moravskoslezského kraje je možnost rozdělit školení do dvou tříhodinových bloků. Každý tento blok probíhá v jiný den v dopoledních nebo odpoledních hodinách, dle požadavku dané společnosti. Tříhodinový blok je pak rozdělen dohodnutou délkou přestávky na dvě části. Tento způsob firemního školení nevyžaduje celodenní pracovní nepřítomnost zúčastněných, což je velká výhoda především pro vedoucí pracovníky. Rozdělení školení do dvou bloků navíc zajišťuje podmínky pro vysokou soustředěnost účastníků a tím přispívá k vyšší efektivnosti školení.

Firemní školení pro ekonomické pracovníky

V případě požadavku, může firemní školení probíhat i na bázi řešení konkrétní problematiky v oblasti ekonomického řízení dané společnosti. Výsledkem tohoto typu školení je pak nejen definování obecně platných zásad ekonomického řízení, ale i jejich praktické uplatnění v dané společnosti.

Součástí takového školení může například být definování metodiky výpočtů plánových a výsledných kalkulací, sestavování rozpočtů, hodnocení variabilních nákladů, výpočtů rentabilit jednotlivých výrobků a činností, vyhodnocování zakázek a projektů, metodika evidence, vyhodnocování využití vlastních kapacit apod.

Firemní školení pro „neekonomické“ pracovníky

Firemní školení může mít i speciální podobu pro „neekonomické“ pracovníky, kteří zastávají především technické funkce, a to od nejnižších organizačních úrovní až po vrcholové vedení společnosti.

V tomto případě si firemní školení klade za cíl  vysvětlit na praktických příkladech pracovníkům, jak svou činností bezprostředně ovlivňují nejen rentabilitu, ale i cash flow společnosti. Následným cílem je pak naučit tyto pracovníky zásadám, které mají pozitivní vliv na ekonomiku společnosti.

V rámci tohoto školení budou pro technické pracovníky přijatelným způsobem vysvětleny náležitosti dokladů z pohledu účetních a daňových předpisů a z pohledu potřeb controllingu. Cílem by mělo být pochopení účelu na první pohled přehnaně detailních dokladů.