Tento programový modul byl vyvinut jako doplňkový program k programovému modulu ROZPOČET. Program umožňuje vzájemně srovnávat a vyhodnocovat až 50 variant (období) plánu či dosažených skutečností převedených z účetního systému. Dále umožňuje vytvářet uživatelsky přívětivé tiskové sestavy v libovolné struktuře řádků a sloupců. Tímto je program předurčen především pro zpracování pravidelných (měsíční) reportů, ale i jakýchkoliv okamžitých výstupů v požadované struktuře a detailu.

Hlavní výhody programového modulu HODNOCENÍ ROZPOČTU:

  • snadná a uživatelsky přívětivá tvorba tiskových sestav
  • kopírování a hromadné úpravy tiskových sestav
  • až 50 srovnávaných období v jedné sestavě
  • libovolná struktura a detail řádků a sloupců
  • výpočet rozdílů (odchylek) mezi jednotlivými obdobími
  • možnost exportu tiskových sestav do MS Excelu
  • využití skupin účtů a středisek v sestavách
  • souhrnné sestavy (rozpad skupin středisek na detailní střediska v jedné sestavě)

Podrobný popis produktu naleznete zde: Hodnoceni rozpoctu.pdf