Tento programový modul slouží pro sestavení plánu výroby za jednotlivé výrobní agregáty (střediska) a je určen především pro následný výpočet plánových kalkulací. Plán výroby lze také sestavit pro uživatelem libovolně zvolený detail (agregaci) výrobků, ke kterým se definují měrné spotřeby vstupů (materiál, palivo, energie) a plánované objemy výroby. Tyto objemy výroby lze plánovat v rozdělení podle druhu jejich určení, například prodej – export, prodej – tuzemsko, aktivace, předávky polotovarů apod. Program umožňuje sestavit jak roční, tak i měsíční plány výroby.

Podrobný popis produktu naleznete zde: Bilance výroby.pdf