Controllingový systém ATACALC byl vytvářen analytiky s dlouholetou praxí v oblasti řízení nákladů a výnosů (controllingu) v podmínkách hutní výroby (Nová huť, a.s. -  dnešní ArcelorMittal). V současné době jsou jeho jednotlivé části používány podniky v různých odvětvích včetně např. kalkulací v potravinářství nebo sestavování rozpočtů v příspěvkových organizacích (nemocnice). Systém je uživatelsky přívětivý a důraz je kladem především na  návaznost jednotlivých činností a jejich logickou posloupnost. Altenativou k užívání celého systému je používání pouze konkrétních programových modulů, které si vyměňují data s IS uživatele. Informace zpracované v tomto systému lze automaticky převádět do programu MS Excel.

Controllingový systém ATACALC se skládá z následujících programových modulů:

Následujílcí schéma ukazuje propojení jednotlivých modulů a jejich návaznost na data ze společnosti:

http://atacalc.cz/atacalc_schema.gif