Ekonomický audit odhalí rezervy ve Vaší společnosti a pomůže Vám tak zvýšit její výkonnost!

Jednotlivé oblasti poradenství zaměřeného na ekonomický audit:

  • Zprůhlednění systému řízení nákladů a výnosů ve společnosti.

  • Návrhy na snížení nákladů a zvýšení výnosů společnosti.

  • Doporučení na redukci nákladů a používaných zdrojů, které nejsou důležité pro hlavní činnost společnosti.

  • Definování možností na vyšší využití vlastních kapacit.

  • Optimalizace řídících a obchodních procesů.

  • Definování metodiky sestavování rozpočtů a kalkulací.

  • Rozdělování (sledování) nákladů a výnosů na hlavní a ostatní činnosti.

  • Sledování (účtování) nákladů a výnosů na dotované činnosti (obcí, krajem) a ostatní činnosti.