Audit controllingu Vám zajistí, že budete dostávat potřebné informace včas a v požadované kvalitě!

Oblasti auditu controllingu:

  • Metodika sestavování rozpočtů.

  • Způsoby výpočtu kalkulací včetně alokace nepřímých nákladů.

  • Využívání kalkulačních nákladů.

  • Rozbor používaných ukazatelů.

  • Sledování a vyhodnocování využití vlastních kapacit.

  • Metodika vyhodnocování dosažené skutečnosti.

  • Používání přepočtených plánů variabilních nákladů. (pružných rozpočtů, výrobních faktur u stavebních zakázek).

  • Používání metody Activity Based Costing.