Kalkulace je možno zpracovávat za zvolený detail nebo agregaci výrobků (výkonů), a to v podobě úplných nebo neúplných kalkulací (výpočet příspěvku na úhradu). Programový modul KALKULACE umožňuje využití moderních postupů tvorby kalkulací, např. metodou kalkulace dle dílčích činností (metoda ABC) a metodou Direct Costing.

Programový modul dále umožňuje zpracovávat jak fázové, tak i průběžné kalkulace. Pro podmínky hutní výroby byl tento program vyvinut tak, aby umožňoval výpočet průběžných (plánových stejně jako výsledných) kalkulací, a to nejen pro jednotlivé výrobní uzly (např. ocelárna včetně kontilití nebo válcovací tratě včetně linek), ale také komplexně za ocelárnu, kontilití a všechny válcovací tratě a jejich linky dohromady.

Propojením průběžných kalkulací a prodejních cen (data z programového modulu OBECNÝ ROZBOR) lze vypočítat skutečnou ziskovou marži (nebo jakýkoli jiný příspěvek na úhradu).

Hlavní výhody programového modulu KALKULACE:

  • úpravy kalkulačního vzorce – kalkulační položky lze libovolně doplňovat dle aktuálních požadavků

  • variantní propočty kalkulací – zpracování kalkulací pro různé ceny, spotřeby, objemy výrob, hodnoty rozvrhových kritérií a rozvrhové základny s možností sledovat vliv na úplné vlastní náklady

  • snadná úprava struktury kalkulačních jednic

  • stupňovité označení kalkulačních jednic – usnadňuje zadávání vstupních údajů pro výrobky tvořící stejnorodé skupiny

  • využití zkráceného kalkulačního vzorce – z již zpracovaných kalkulací lze bez jakýchkoli úprav tisknout sestavy v různém detailu položek kalkulačního vzorce (např. příspěvky na úhradu, variabilní náklady, zpracovací náklady atd.)

  • tvorba tiskových sestav – tisk kalkulací detailních kalkulačních jednic a průměrných kalkulací za libovolné agregace kalkulačních jednic za jednotlivé fáze nebo kalkulační střediska

  • převod tiskových sestav do programu MS Excel

  • úprava tiskových sestav dle požadavků uživatele

  • síťové zpracování kalkulací – společná práce více uživatelů

Podrobný popis produktu naleznete zde: Kalkulace.pdf